1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn có thể điền được thông tin ngày tháng khi in bảng lương

Kế toán mong muốn có thể điền được thông tin ngày tháng khi in bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể điền được thông tin ngày tháng khi in bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm có thể sửa được thông tin ngày tháng để in ra, tuy nhiên mỗi lần muốn in thay đổi ngày tháng sẽ phải vào sửa mẫu một lần, rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm bổ sung vào phần tùy chọn in báo cáo có phần tùy chọn cho phép hiển thị ngày tháng in báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Tại phần Tùy chọn, chọn tab Báo cáo.

2. Tại đây phần mềm bổ sung tùy chọn in báo cáo cho phép hiển thị ngày tháng in báo cáo (ngày tháng ở phần chân chữ ký).

Dựa vào tùy chọn sẽ hiển thị tương ứng khi in các báo cáo:

  • Nếu chọn in theo ngày hệ thống: in ngày nào sẽ hiển thị ngày đó
  • Nếu chọn tự chọn khi in báo cáo: hiển thị tham số ngày in báo cáo để chọn

  • Nếu chọn nhập tay: in ra để trống, anh/chị tự nhập tay

3. Phần mềm bổ sung tùy chọn Hiển thị địa danh của đơn vị.

Cập nhật 15/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan