1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được độ rộng của các dòng trong bảng lương (các bảng lương tùy chỉnh) để trông cân đối hơn

Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được độ rộng của các dòng trong bảng lương (các bảng lương tùy chỉnh) để trông cân đối hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chỉnh được độ rộng của các dòng trong bảng lương (các bảng lương tùy chỉnh) để trông cân đối hơn

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm cho phép tùy chỉnh được độ rộng của các dòng trong bảng lương (các bảng lương tùy chỉnh) để trông cân đối hơn.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 29/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan