1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được vị trí hiển thị dòng tổng cộng trên các mẫu bảng lương tùy chỉnh

Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được vị trí hiển thị dòng tổng cộng trên các mẫu bảng lương tùy chỉnh

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chỉnh được vị trí hiển thị dòng tổng cộng trên các mẫu bảng lương tùy chỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chưa tùy chỉnh được vị trí dòng tổng cộng theo ý muốn.

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm cho phép tùy chọn có hiển thị dòng tổng cộng theo nhóm hưởng lương và cho chọn hiển thị phía trên hay phía dưới nội dung chi tiết.

Cụ thể như sau

1. Khi tùy chỉnh bảng lương, tích chọn Hiển thị cộng theo nhóm dữ liệu. Khi đó, anh/chị có thể lựa chọn:

  • Hiển thị trên dữ liệu chi tiết
  • Hiển thị dưới dữ liệu chi tiết
  • Nhóm ở trên và dòng tổng cộng ở dưới dữ liệu chi tiết

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan