1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn có thể xem nhanh tất cả các khoản lương phụ cấp được nâng theo tháng

Kế toán mong muốn có thể xem nhanh tất cả các khoản lương phụ cấp được nâng theo tháng

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể xem nhanh tất cả các khoản lương, phụ cấp được nâng theo tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm đã đáp ứng việc xem nhanh danh sách CBNV đến kỳ nâng lương, phụ cấp; tuy nhiên nếu muốn xem danh sách này, kế toán phải chọn xem theo từng khoản lương, phụ cấp riêng biệt chứ không chọn nhanh nhiều khoản để xem trên 1 giao diện.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm cải tiến giúp kế toán có thể xem nhanh tất cả các khoản lương, phụ cấp được nâng theo tháng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh sách CBNV, chọn tab Nâng lương, phụ cấp.

2. Tại phần Loại nâng lương, phần mềm đã bổ sung tùy chọn xem theo Tất cả các khoản.

3. Khi chọn xem theo Tất cả các khoản, kế toán sẽ có thể xem nhanh tất cả các khoản lương, phụ cấp được nâng theo tháng, đồng thời có thể nhấn cập nhật để cập nhất tất cả các khoản.

Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan