1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Kế toán mong muốn có thêm cột ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười”

Kế toán mong muốn có thêm cột ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười”

1. Mục đích

Có thêm cột ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười”.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, mẫu bảng lương của PGD Tháp Mười chưa có cột ghi chú.

– Kể từ phiên bản R10, phần mềm bổ sung cột ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền PGD Tháp Mười” để các đơn vị PGD Tháp Mười có thể mô tả đầy đủ lý do có phát sinh biến động so với tháng trước như truy lĩnh lương, nâng lương, phụ cấp…

Cụ thể như sau:

1. Sau khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Chọn in Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười.

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung cột Ghi chú để các đơn vị PGD Tháp Mười có thể mô tả đầy đủ lý do có phát sinh biến động so với tháng trước như truy lĩnh lương, nâng lương, phụ cấp..

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan