1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn đáp ứng mẫu 09 theo đặc thù của Kho bạc Thanh Xuân

Kế toán mong muốn đáp ứng mẫu 09 theo đặc thù của Kho bạc Thanh Xuân

1. Mục đích

Giúp đáp ứng mẫu 09 theo đặc thù của Kho bạc Thanh Xuân.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm chưa đáp ứng mẫu biểu tại Kho bạc Thanh Xuân.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm bổ sung tham số đặc thù cho Hà Nội: cho phép in bảng lương 09 tổng tách cột theo nguồn nếu như cột tiền chi tiết có từ 2 nguồn chi trả trở lên.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, sau khi lập bảng tính lương. Nhấn In. Chọn in mẫu 09/NĐ11: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

2. Tại đây, phần mềm bổ sung ô Hiển thị nguồn chi trả, cho phép in bảng lương 09 tổng tách cột theo nguồn nếu như cột tiền chi tiết có từ 2 nguồn chi trả trở lên.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan