1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán mong muốn đặt tên bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành theo loại cán bộ trong lên để tiện theo dõi

Kế toán mong muốn đặt tên bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành theo loại cán bộ trong lên để tiện theo dõi

1. Mục đích

Đặt tên bảng tính PCĐBN theo loại cán bộ để kế toán dễ theo dõi và phân biệt.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, khi đơn vị thực hiện tính các khoản phụ cấp đặc biệt ngành riêng cho từng loại cán bộ. Khi tính, kế toán phải thêm loại cán bộ vào tên của Bảng PCĐBN để dễ phân biệt. Nếu quên, kế toán phải xóa bảng phụ cấp đặc biệt ngành đã lập đi để lập lại và đặt đúng tên theo mong muốn. HIện tại tên bảng phụ cấp ĐBN trên phần mềm chưa bao gồm loại cán bộ và không được phép sửa.

– Kể từ phiên bản R26, phần mềm sửa cơ chế sinh tên bảng PCĐBN tương tự như bảng lương để có sẵn tham số tương ứng.

Cụ thể như sau

Tại phân hệ Tính lương, vào menu Tính các khoản khác. Tại giao diện khai báo tham số, phần mềm, khi chọn theo tham số loại cán bộ, bảng PCĐBN sẽ được đặt tên theo quy tắc sau:

” Bảng + Tên khoản PCĐBN (Mã PCĐBN) + Loại cán bộ + Tháng/Quý…+ Năm ”

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan