1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn di chuyển phần quốc hiệu và tiêu ngữ bảng lương sang bên trái cho đẹp

Kế toán mong muốn di chuyển phần quốc hiệu và tiêu ngữ bảng lương sang bên trái cho đẹp

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể di chuyển phần quốc hiệu và tiêu ngữ bảng lương sang bên trái cho đẹp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, khi sửa mẫu bảng lương, chưa thể sửa được

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm chia phần tiêu đề làm 3 phần trái, phải, giữa để phân biệt vùng đồng thời cho phép di chuyển thay đổi nhóm thông tin vào các vùng tương ứng và cho căn chỉnh trong vùng.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào Sửa mẫu bảng lương trên thanh menu.

2. Chọn sửa mẫu C02a-HD: Bảng thanh toán tiền lương. Nhấn Sửa mẫu.

3. Tại đây, phần mềm đã tách phần Quốc ngữ và Mẫu số ra riêng và sửa phần quốc ngữ cho hiển thị ở phía trên tiêu đề và ở giữa trang.

4. Khi in báo cáo C02a-HD: Bảng thanh toán tiền lương.

Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan