1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn điền được phần ghi chú trên bảng lương chung khi đơn vị chọn chi trả bằng nhiều nguồn

Kế toán mong muốn điền được phần ghi chú trên bảng lương chung khi đơn vị chọn chi trả bằng nhiều nguồn

1. Mục đích

Giúp kế toán điền được phần ghi chú trên bảng lương chung khi đơn vị chọn chi trả bằng nhiều nguồn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm có thể điền được ghi chú tại các bảng lương chi trả bằng từng nguồn nhưng không ghi chú được tại bảng lương chung.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép điền được phần ghi chú trên bảng lương chung khi đơn vị chọn chi trả bằng nhiều nguồn.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tùy chọn tính lương, tab Thiết lập tính lương. Nhấn Sửa. Chọn Phân bổ nguồn riêng theo khoản lương, phụ cấp.

2. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, lập bảng lương tháng 11 chi trả bằng nhiều nguồn.

3. Kích chuột vào bảng lương chung. Nhấn Sửa.

4. Tại đây, anh/chị có thể nhập Ghi chú trên bảng lương chung.

5. Nhấn In.

Khi đó ghi chú được nhập trên bảng lương chung sẽ được hiển thị trên bảng lương.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan