1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn đính kèm file tại các báo cáo lương, dự toán lương, cải cách tiền lương

Kế toán mong muốn đính kèm file tại các báo cáo lương, dự toán lương, cải cách tiền lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể đính kèm file tại các báo cáo lương, dự toán lương, cải cách tiền lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm cho phép gửi bảng lương, dự toán lương và cải cách tiền lương, tuy nhiên kế toán chưa thể đính kèm các file liên quan để gửi cùng qua phần mềm.

– Kể từ phiên bản R5, khi kế toán nhấn gửi bảng tính lương/dự toán lương/cải cách tiền lương lên đơn vị cấp trên, phần mềm cho phép kế toán có thể đính kèm 1 hoặc nhiều file lên đơn vị cấp trên.

Cụ thế như sau:

1. Tại đơn vị cấp dưới, sau khi lập bảng tính lương/dự toán lương/cải cách tiền lương, nhấn Gửi báo cáo để gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên.

2. Tại đây, phần mềm cho phép kế toán có thể đính kèm 1 hoặc nhiều file lên đơn vị cấp trên bằng cách kéo thả báo cáo cần nhập vào.

3. Sau khi đơn vị cấp dưới gửi bảng lương, đơn vị cấp trên sẽ phê duyệt và tổng hợp bảng lương.

4.Khi tổng hợp bảng lương cấp dưới, tại dưới bảng lương sẽ hiển thị các file báo cáo đơn vị cấp dưới đính kèm khi gửi bảng lương.

5. Đơn vị cấp trên thực hiện phê duyệt/từ chối bảng lương theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan