1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn hạch toán các khoản bảo hiểm của LĐHĐ đóng vào TM 6757

Kế toán mong muốn hạch toán các khoản bảo hiểm của LĐHĐ đóng vào TM 6757

1. Mục đích

GIúp kế toán hạch toán các khoản bảo hiểm của LĐHĐ đóng vào TM 6757.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm chưa đáp ứng được lựa chọn tiểu mục tính bảo hiểm.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung vào tùy chọn tính bảo hiểm và KPCĐ, cho phép thiết lập các khoản đóng bảo hiểm của đối tượng LĐHĐ thời vụ là tiểu mục nào.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống trên thanh công cụ, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại tab Tính lương, BH & KPCĐ, phần Thiết lập Tiểu mục đóng BH – KPCĐ, phần mềm đã bổ sung tùy chọn cho phép anh chị tích chọn Thiết lập tiểu mục riêng cho các khoản đóng bảo hiểm, KPCĐ của đối tượng LĐHĐ thời vụ.

3. Khi anh/chị tích chọn tùy chọn này, có thể chọn Tiểu mục đóng BH – KPCĐ của đối tượng LĐHĐ thời vụ.

4. Khi anh/chị tính lương và thực hiện kết nối với phần mềm Mimosa.NET 2020 để làm giấy rút bảo hiểm, phần bảo hiểm của đối tượng đã khai báo sẽ lên đúng tiểu mục như anh chị đã khai báo.

Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan