1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn hiển thị các dòng cộng nhóm, tổng cộng trên bảng lương giống mẫu đơn vị

Kế toán mong muốn hiển thị các dòng cộng nhóm, tổng cộng trên bảng lương giống mẫu đơn vị

1. Mục đích

Hiển thị các dòng tổng cộng nhóm, tổng cộng trên bảng lương giống mẫu đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm chưa có tùy chọn hiển thị dòng tổng cộng phía trên cùng hay phía dưới cùng như mẫu của đơn vị

– Kể từ phiên bản R5, khi sửa mẫu bảng lương (bao gồm cả mẫu thường và mẫu 09), phần mềm bổ sung thiết lập dòng tổng cộng của báo cáo hiển thị ở Phía trên cùng hoặc Phía dưới cùng của báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn 1 bảng lương tháng bất kỳ.

2. Tại đây, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

3. Chọn sửa mẫu bảng lương bất kỳ. Ví dụ chọn sửa mẫu bảng lương 09. Nhấn Sửa mẫu.

4. Tại phần Sửa tiêu đề, chọn tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột.

5. Tại đây, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hiển thị dữ liệu tổng của báo cáo.

6. Khi tích chọn  tùy chọn này, phần mềm sẽ cho phép anh/chị có thể chọn hiển thị dữ liệu tổng phía trên cùng hoặc phía dưới cùng của báo cáo.

Cập nhật 03/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan