1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn hiển thị được dòng thuyết minh sau khi lập mẫu bảng lương khác ngoài mẫu 09

Kế toán mong muốn hiển thị được dòng thuyết minh sau khi lập mẫu bảng lương khác ngoài mẫu 09

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị được dòng thuyết minh sau khi lập mẫu bảng lương khác ngoài mẫu 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm chưa cho hiển thị thuyết minh tại mẫu bảng lương khác ngoài mẫu bảng lương 09.

– Kể từ phiên bản R5, trên phần tùy chỉnh thuyết minh các biểu mẫu bảng lương khác mẫu bảng lương 09, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn thuyết minh Hiển thị ghi chú chung về tổng tiền đề nghị thanh toán.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương phụ cấp, kích đúp chuột vào bảng lương cần thiết lập. Tại đây chọn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại Danh sách mẫu bảng lương\Mẫu mặc định, chọn sửa mẫu 1 mẫu bảng lương bất kỳ ngoài mẫu bảng lương 09. Nhấn Sửa mẫu.

Ví dụ: Chọn sửa mẫu C02a-HD: Bảng thanh toán tiền lương

3. Tại phần Sửa chân chữ ký, phần mềm đã bổ sung tùy chọn thuyết minh hiển thị Ghi chú chung về tổng tiền đề nghị thanh toán. Nhấn Cất thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

4. Tại ngoài màn hình Tính lương hệ số, phụ cấp. Nhấn In. Chọn in theo bảng lương vừa lưu mới.

5. Tại đây, phần ghi chú chung về tổng tiền đề nghị thanh toán sẽ được hiển thị tại cuối bảng lương.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan