1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn hiển thị thông tin Mã số ngạch (Mã loại Viên chức) trên bảng lương tùy chỉnh

Kế toán mong muốn hiển thị thông tin Mã số ngạch (Mã loại Viên chức) trên bảng lương tùy chỉnh

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị thông tin Mã số ngạch (Mã loại Viên chức) trên bảng lương tùy chỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm cho phép sửa mẫu theo mẫu của đơn vị tuy nhiên chưa cho phép hiển thị thông tin Mã số ngạch.

– Kể từ phiên bản R9, trên các bảng lương tùy chỉnh, phần mềm bổ sung cột Mã loại ngạch thể có thể thiết lập hiển thị thông tin như bảng lương khách hàng đang sử dụng.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn bảng lương cần thiết lập. Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa thân trang, tìm mã loại ngạch, tích chọn hiển thị Mã loại ngạch.

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu bảng lương.

5. Sau khi lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Chọn in mẫu bảng lương vừa cất.

6. Tại đây phần mềm đã bổ sung cột Mã loại ngạch trên bảng lương.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan