1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán mong muốn in được mẫu Dự toán đặc thù Phòng giáo dục TP Tây Ninh

Kế toán mong muốn in được mẫu Dự toán đặc thù Phòng giáo dục TP Tây Ninh

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu Dự toán đặc thù Phòng giáo dục TP Tây Ninh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phần mềm chưa đáp ứng mẫu biểu theo đặc thù đơn vị.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm đáp ứng mẫu báo cáo dự toán lương đặc thù Phòng Giáo dục TP Tây Ninh.

Cụ thể như sau

Tổng hợp quỹ tiền lương lao động hợp đồng

1. Vào menu Dự toán lương, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Tổng hợp quỹ tiền lương lao động hợp đồng.

Hoặc anh/chị có thể vào menu Báo cáo/Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, nhấn in báo cáo Tổng hợp quỹ tiền lương lao động hợp đồng.

2. Chương trình in mẫu như sau

Tổng hợp quỹ tiền lương biên chế (đặc thù PGD TP Tây Ninh)

1. Vào menu Dự toán lương, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo Tổng hợp quỹ tiền lương biên chế (đặc thù PGD TP Tây Ninh).

Hoặc anh/chị có thể vào menu Báo cáo/Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, nhấn in báo cáo Tổng hợp quỹ tiền lương biên chế (đặc thù PGD Tây Ninh).

2. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan