1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn in được mẫu thanh toán BH, KPCĐ theo mẫu của đơn vị

Kế toán mong muốn in được mẫu thanh toán BH, KPCĐ theo mẫu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu thanh toán BH, KPCĐ theo mẫu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chưa đáp ứng được mẫu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm đáp ứng được các mẫu thanh toán BH, KPCĐ theo mẫu của đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Chọn in mẫu Bảng tính chuyển tiền bảo hiểm + KPCĐ.

2. Phần mềm đã đáp ứng được tổng cộng tiểu mục chia theo nhóm có đóng BHTN và không đóng BHTN.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan