1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn in, tổng hợp được dự toán truy nâng lương, phụ cấp theo quý

Kế toán mong muốn in, tổng hợp được dự toán truy nâng lương, phụ cấp theo quý

1. Mục đích

Giúp kế toán in và tổng hợp được dự toán truy nâng lương, phụ cấp theo quý.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chỉ cho phép tính dự toán theo năm.

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép kế toán in và tổng hợp được dự toán nâng lương, phụ cấp theo quý.

Cụ thể như sau:

1. Tại đơn vị Phòng tài chính, sau khi đơn vị cấp dưới lập dự toán và nộp lên cấp trên, đơn vị cấp trên sẽ tổng hợp dự toán. Phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép đơn vị cấp trên tổng hợp được dự toán nâng lương, phụ cấp theo quý.

2. Ngoài ra đơn vị cũng có thể in được dự toán nâng lương, phụ cấp theo quý của đơn vị cấp dưới.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan