1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán mong muốn kết xuất được mẫu xml Tờ khai quyết toán thuế TNCN gửi cơ quan thuế

Kế toán mong muốn kết xuất được mẫu xml Tờ khai quyết toán thuế TNCN gửi cơ quan thuế

1. Mục đích

Giúp kế toán kết xuất được mẫu xml Tờ khai quyết toán thuế TNCN gửi cơ quan thuế.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, hàng tháng hay hàng quý, đơn vị cần lập bảng kê khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK để nộp cơ quan thuế. Đồng thời cuối năm đơn vị cần thực hiện quyết toán thuế theo mẫu 05/QTT. Các đơn vị sẽ nộp tờ khai thuế 05/KK và quyết toán thuế 05/QTT trực tuyến qua cổng “Thuế điện tử.gov.vn” của Tổng cục thuế bằng cách nộp tay trực tiếp hoặc nộp bằng file xml. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa cho phép kết xuất 2 mẫu này dưới dạng file xml.

– Kể từ phiên bản R20, bổ sung tính năng xuất khẩu file .xml để nộp cơ quan thuế.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Thuế TNCN\Tính thuế TNCN\tab Tờ khai, nhấn In, tại đây phần mềm cho phép xuất khẩu file .xml để nộp cơ quan thuế.

2. Tương tự, tại phần Quyết toán thuế\tab Tờ khai, tại đây phần mềm cũng cho phép xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế 05/QTT cùng các phụ lục ra file .xml.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan