1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn lập nhanh dự toán nâng lương của những CBNV được nâng theo quý để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chủ quản

Kế toán muốn lập nhanh dự toán nâng lương của những CBNV được nâng theo quý để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chủ quản

1. Mục đích

Giúp kế toán lập nhanh dự toán nâng lương của những CBNV được nâng theo quý để đáp ứng yêu cẩu của cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, phần mềm đã cho lập DTL theo quý nhưng số tháng hưởng đang mặc định là 3 tháng nên chưa đáp được yêu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R24, khi lập dự toán lương theo kỳ quý, cho phép tùy chọn chỉ lập dự toán nâng lương và tính từ thời điểm nâng đến cuối năm dự toán để tính đúng được số liệu nâng lương trong năm theo từng quý.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Dự toán lương, khi lập bảng dự toán lương tính theo kỳ Quý, phần mềm bổ sung tùy chọn Chỉ lập dự toán nâng lương, phụ cấp.

2. Tùy chọn này giúp đơn vị chỉ tính phần nâng lương, phụ cấp, biên chế tuyền mới. Với phần dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp sẽ tính từ thời điểm nâng đến cuối năm dự toán để tính đúng được số liệu nâng lương trong năm theo từng quý.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan