1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn khi điều chuyển CBNV từ đơn vị này sang đơn vị khác sẽ tự cập nhật thông tin hồ sơ

Kế toán mong muốn khi điều chuyển CBNV từ đơn vị này sang đơn vị khác sẽ tự cập nhật thông tin hồ sơ

1. Mục đích

Giúp kế toán khi điều chuyển CBNV từ đơn vị này sang đơn vị khác sẽ tự cập nhật thông tin hồ sơ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm đã ghi nhận tình trạng điều chuyển, tiếp nhận của CBNV tuy nhiên việc ghi nhận chỉ mang tính thông tin về tình trạng làm việc của CBNV đó chứ không tự động chuyển hồ sơ của CBNV được điều chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác, kế toán cần phải nhập lại thông tin của CBNV đó vào đơn vị mình.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung tiện ích cho phép kế toán có thể điều chuyển CBNV từ đơn vị này sang đơn vị khác mà không cần phải cập nhật lại thông tin hồ sơ của CBNV.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh sách CBNV, chọn CBNV cần điều chuyển.

2. Tại đây, chọn phần Tình trạng làm việc. Nhấn Thêm.

3. Chọn Tình trạng làm việcĐiều chuyển, khai báo điều chuyển Từ ngày bao nhiêu Đến ngày bao nhiêu.

  • Với đơn vị không sử dụng phần mềm: nhập Đơn vị chuyển đến Chi tiết quyết định điều chuyển.

  • Với Đơn vị sử dụng phần mềm cùng tỉnh, chọn Đơn vị chuyển đến, nhập Chi tiết quyết định điều chuyển.

  • Khi đó tại đơn vị mà CBNV được điều chuyển đến sẽ nhận được thông báo
  • Nhấn biểu tượng dấu ba chấm, chọn Tiếp nhận.

  • Phần mềm sẽ hiển thị CBNV được điều chuyển, tích chọn CBNV đó và nhấn Đồng ý.
  • Phần mềm sẽ cập nhật toàn bộ thông tin hồ sơ của CBNV được điều chuyển mà kế toán không cần nhập lại.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan