1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn khi gửi bảng lương lên cấp trên và bảng lương cấp trên phê duyệt hay từ chối thì có thông báo trên màn hình để tiện theo dõi

Kế toán mong muốn khi gửi bảng lương lên cấp trên và bảng lương cấp trên phê duyệt hay từ chối thì có thông báo trên màn hình để tiện theo dõi

1. Mục đích

Sau khi đơn vị cấp dưới gửi bảng lương lên cấp trên, đơn vị cấp trên phê duyệt hay từ chối thì sẽ có thông báo trên màn hình để đơn vị cấp dưới tiện theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chưa hiển thị được thông báo trên màn hình là đơn vị cấp trên phê duyệt hay từ chối bảng lương mà chỉ hiển thị kết quả trên màn hình danh sách bảng tính lương/bảng tổng hợp lương.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung chức năng hiển thị thông báo đơn vị cấp trên phê duyệt hay từ chối bảng lương ngay trên màn hình để đơn vị cấp dưới tiện theo dõi.

Cụ thể như sau:

1. Đơn vị cấp dưới lập bảng tính lương và gửi bảng lương lên để đơn vị cấp trên phê duyệt.

2. Tại đơn vị cấp trên, sau khi nhận bảng lương và kiểm tra, thấy không có gì sai sót thì thực hiện phê duyệt bảng lương.

3. Sau khi đơn vị cấp trên phê duyệt bảng lương, tại màn hình đơn vị cấp dưới sẽ hiển thị thông báo Phản hồi từ cấp trên. Nhấn vào để xem chi tiết.

Ngoài ra anh/chị cũng có thể nhấn tại biểu tượng chuông trên màn hình để xem lại thông báo.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan