1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn khi lấy bảng lương từ SalaGov về Mimosa có thể làm tròn được đơn vị nghìn đồng giống bảng lương trên SalaGov

Kế toán mong muốn khi lấy bảng lương từ SalaGov về Mimosa có thể làm tròn được đơn vị nghìn đồng giống bảng lương trên SalaGov

1. Mục đích

Giúp kế toán khi lấy bảng lương từ SalaGov về Mimosa có thể làm tròn được đơn vị nghìn đồng giống bảng lương trên SalaGov.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, bảng lương trên SalaGov đã để làm tròn đơn vị nghìn đồng nhưng khi lấy bảng lương về Mimosa thì lại không làm tròn.

– Kể từ phiên bản R3, khi lấy bảng lương từ SalaGov về Mimosa, phần mềm cho phép làm tròn được đơn vị nghìn đồng giống bảng lương trên SalaGov.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn tab Lương. 

2. Tại đây anh/chị lựa chọn làm tròn đơn vị  đến nghìn đồng.

3. Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, tính bảng lương tháng 11. Khi đó Tổng thu nhập đã được làm tròn đến nghìn đồng.

4. Trên phần mềm MISA Mimosa, lấy bảng lương từ SalaGov. Tại đây trên phần mềm Mimosa, Số tiền cũng đã được làm tròn đến nghìn đồng.

ảnh

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan