1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán mong muốn khi nhập thông tin Thời gian tính hưởng PC TNN 5% thì phần mềm có thể tự động tính dự toán cho mức hưởng PC TNN lần đầu

Kế toán mong muốn khi nhập thông tin Thời gian tính hưởng PC TNN 5% thì phần mềm có thể tự động tính dự toán cho mức hưởng PC TNN lần đầu

1. Mục đích

Giúp kế toán khi nhập thông tin Thời gian tính hưởng PC TNN 5% thì phần mềm có thể tự động tính dự toán cho mức hưởng PC TNN lần đầu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phần mềm đã đáp ứng việc tính dự toán cho PC TNN hưởng lần đầu 5% được lấy dựa trên ngày hưởng của bản ghi lương nhỏ nhất cộng thêm 5 năm.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung phần khai báo thời gian tính hưởng PC TNN 5% tại phần danh sách CBNV đồng thời cập nhật lại công thức tính dự toán cho bản ghi phụ cấp.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh sách CBNV, khai báo hoặc sửa thông tin 1 CBNV. Tại phần Quá trình lương, phần mềm đã bổ sung phần khai báo Thời gian tính hưởng PC TNN (5%).

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các CBNV hưởng lần đầu (chưa có bản ghi PC TNN).

2. Khi anh chị khai báo mục thông tin trên, phần mềm sẽ tính theo thời gian tính hưởng PC TNN đã khai báo cộng thêm 5 năm.

Nếu anh/chị không khai báo thông tin Thời gian tính hưởng PC TN 5%, phần mềm vẫn tự động lấy theo thời gian của bản ghi lương nhỏ nhất.

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan