1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn khi thực hiện cập nhật danh sách CBNV được nâng lương phụ cấp có thể điền thông tin ngày quyết định

Kế toán mong muốn khi thực hiện cập nhật danh sách CBNV được nâng lương phụ cấp có thể điền thông tin ngày quyết định

1. Mục đích

Giúp kế toán khi thực hiện cập nhật danh sách CBNV được nâng lương phụ cấp có thể điền thông tin ngày quyết định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm cho phép cập nhật nhanh CBNV được nâng lương, phụ cấp tuy nhiên ngày quyết định đang mặc định là ngày hưởng, kế toán phải vào từng bản ghi sửa lại, gây mất thời gian và công sức.

– Kể từ phiên bản R9, khi nhấn cập nhật hồ sơ cho CBNV có dự kiến nâng lương, phụ cấp, thì sẽ hiển thị giao diện cho nhập thông tin quyết định.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh sách CBNV, chọn tab Nâng lương, phụ cấp.

2. Tại đây sẽ hiển thị các CBNV đến hạn được nâng lương, phụ cấp cùng khoản nâng lương, phụ cấp tương ứng. Nhấn Cập nhật hồ sơ.

3.  Phần mềm đã bổ sung thông tin ngày quyết định để anh/chị có thể nhập nhanh. Nhấn Cập nhập hồ sơ để phần mềm cập nhật thông tin nâng lương, phụ cấp của các CBNV,

Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan