1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn khoản phụ cấp đặc biệt ngành được chi trả bằng nhiều nguồn

Kế toán mong muốn khoản phụ cấp đặc biệt ngành được chi trả bằng nhiều nguồn

1. Mục đích

Khoản phụ cấp đặc biệt ngành được chi trả bằng nhiều nguồn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm cho phép tạo các khoản phụ cấp đặc biệt ngành tuy nhiên chỉ được chọn 1 nguồn chi trả.

– Kể từ phiên bản R9, khoản phụ cấp đặc biệt ngành có thể thiết lập được chi trả bằng nhiều nguồn.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Phân bổ nguồn chi trả, tích chọn Phân bổ trước khi tính lương.

3. Vào menu Tính lương\Tính các khoản khác. Nhấn Thêm mới.

4. Tại đây phần mềm cho phép khai báo khoản phụ cấp đặc biệt ngành có thể thiết lập chi trả bằng nhiều nguồn.

5. Khi lập bảng phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm sẽ tự động tách ra bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành theo 2 nguồn.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan