1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn mẫu bảng lương PGD U Minh hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương

Kế toán mong muốn mẫu bảng lương PGD U Minh hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương

1. Mục đích

Giúp mẫu bảng lương PGD U Minh hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi tính lương hàng tháng, đơn vị sẽ cần phải thống kê lại số lượng CBNV hưởng lương trong tháng và tổng số tiền chi tháng đó để theo dõi, tuy nhiên phần mềm chưa đáp ứng được yêu cầu này.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương.

Cụ thể như sau:

1. Sau khi tính lương tháng 11, anh chị chọn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại phần Chân chữ ký, phần mềm bổ sung tùy chọn hiển thị Tổng biên chế và tiền lương, phụ cấp. Anh/chị tích chọn biểu tượng con mắt nếu muốn khi in bảng lương sẽ hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương và nhấn Cất thành mẫu mới.

3. In bảng lương mới vừa tạo.

4. Phần mềm hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương.

Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan