1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn mức tính đóng 2% KPCĐ khác mức đóng BHXH

Kế toán mong muốn mức tính đóng 2% KPCĐ khác mức đóng BHXH

1. Mục đích

Giúp khoản PCTN cũng trích nộp KPCĐ theo công văn số 6841/BTC-HCSN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, trên phần mềm, mức đóng BH đang được tính là Lương + PCCV + PCTN + PCVK, tuy nhiên mức tính đóng KPCĐ chỉ được tính trên  Lương + PCCV + PCVK chứ không tính trên PCTN.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm bổ sung tùy chọn thiết lập mức đóng KPCĐ có theo mức đóng của BH hay không.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tùy chọn tính lương, chọn tab Thiết lập tính Bảo hiểm & KPCĐ. Nhấn Sửa.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung:

  • Tùy chọn đóng kinh phí công đoàn: tích chọn đóng theo mức bảo hiểm/đóng khác theo mức bảo hiểm.
  • Tùy chọn tính kinh phí công đoàn: tính hàng tháng hay tính hàng quý.

3. Nếu ở trên tích chọn đóng khác theo mức bảo hiểm, thì khi khai báo CBNV sẽ cho thiết lập mức đóng KPCĐ riêng. Khi đó, tính lương sẽ tính theo mức đóng được thiết lập riêng này.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan