1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Kế toán mong muốn phần mềm tự động căn chỉnh mẫu bảng lương tùy chỉnh 

Kế toán mong muốn phần mềm tự động căn chỉnh mẫu bảng lương tùy chỉnh 

1. Mục đích

Phần mềm tự động căn chỉnh mẫu bảng lương tùy chỉnh giúp kế toán tiết kiệm thời gian.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, các đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm Salagov, kế toán sẽ thiết lập mẫu bảng lương theo mẫu của đơn vị hoặc trong quá trình sử dụng, đơn vị có thêm các khoản phụ cấp, khấu trừ KTX mà trước đó chưa có thì cũng cần thiết lập lại mẫu bảng lương. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa mẫu bảng lương trên chương trình đang rất khó khăn và kế toán đơn vị gần như không thực hiện được.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung chức năng Xem trước mẫu báo cáo ngay trên phần tùy chỉnh thân trang, đồng thời cũng bổ sung/chỉnh sửa 1 số tiện ích khác nữa cho phù hợp.

Cụ thể như sau

1. Tại phần Sửa mẫu bảng lương, tab Sửa thân trang, phần mềm đã bổ sung chức năng Xem mẫu để có thể xem luôn được mẫu in ra sẽ như thế nào, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

2. Khi nhấn Xem mẫu, phần mềm sẽ hiển thị nội dung báo cáo như khi in ra (số liệu là số liệu giả định)

3. Ngoài ra, khi thiết lập công thức cho từng nhóm hưởng lương, phần mềm bổ sung tiện ích Sao chép công thức cho nhóm hưởng lương cho các nhóm còn lại trong cùng cột.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan