1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn tách riêng được cột thông tin bảo hiểm của Hiệu trưởng riêng so với CBNV còn lại

Kế toán mong muốn tách riêng được cột thông tin bảo hiểm của Hiệu trưởng riêng so với CBNV còn lại

1. Mục đích

Giúp kế toán tách riêng được cột thông tin bảo hiểm của Hiệu trưởng riêng so với CBNV còn lại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm đã có thể tính được bảo hiểm của các đối tượng tuy nhiên không thể tách thành 2 cột riêng biệt.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm sẽ tách riêng cột thông tin bảo hiểm của Hiệu trưởng so với các CBNV còn lại.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần thiết lập. Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa thân trang, search tên 10,5% bảo hiểm, chương trình sẽ hiển thị cột 10,5% bảo hiểm trừ vào lương, phụ cấp. Tích chọn hiển thị cột này.

3. Tương tự, search tên 9,5% bảo hiểm, chương trình sẽ hiển thị cột 9,5% bảo hiểm trừ vào lương, phụ cấp. Anh chị cũng tích chọn  hiển thị cột này.

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

5. Tại bảng lương tháng, nhấn In. Chọn in đúng mẫu bảng lương vừa lưu.

6. Tại đây phần mềm đã tách riêng cột thông tin bảo hiểm của Hiệu trưởng so với các CBNV còn lại.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan