1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán mong muốn thay đổi được độ rộng của phần chân chữ ký để in báo cáo đẹp hơn

Kế toán mong muốn thay đổi được độ rộng của phần chân chữ ký để in báo cáo đẹp hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán thay đổi được độ rộng của phần chân chữ ký để in báo cáo đẹp hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, phần mềm cố định độ rộng phần chữ ký ở từng ô nên chức danh Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc Lãnh đạo phòng được ủy quyền/Giám đốc KBNN quận, huyện bị tràn chữ huyện xuống dòng dưới, đơn vị chỉ có thể giảm font chữ để không bị xuống dòng.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm mang đi sẵn mẫu chữ ký mẫu 09 mà chữ ký của KBNN chỉ gồm 2 chữ ký, để NSD sử dụng luôn được mẫu chữ ký theo đúng mong muốn.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần sửa. Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký, nhấn vào Chọn mẫu chân chữ ký.

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung Mẫu 12: Chữ ký mẫu bảng lương 09/NĐ11 (Mẫu 2 dòng)

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

5. Sau khi lập bảng lương, nhấn In. Chọn in mẫu vừa lưu.

6. Tại cuối bảng lương sẽ hiển thị phần chữ ký theo mẫu chữ ký của khách hàng, đảm bảo chức danh người ký ở nhóm chữ ký của KBNN chỉ hiển thị trên 2 dòng, không bị rớt dòng.

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan