1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Khi trong quý có sự thay đổi hệ số lương, kế toán muốn tính số tiền làm thêm, làm đêm trong quý chính xác

Khi trong quý có sự thay đổi hệ số lương, kế toán muốn tính số tiền làm thêm, làm đêm trong quý chính xác

1. Mục đích

Giúp kế toán tính số tiền làm thêm, làm đêm trong quý chính xác khi trong quý có sự thay đổi hệ số lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, ở các đơn vị trường học, trong tháng có phát sinh các giờ làm thêm, nhưng do ít phát sinh nên đơn vị để đến cuối quý mới thanh toán tiền (Cách tính tiền thêm giờ trong quý: tổng Số tiền lương theo giờ tháng n * số giờ làm thêm trong tháng n). Tuy nhiên hiện tại chương trình đang tính theo tiền lương bình quân trong tháng nên nếu cán bộ có sự thay đổi lương thì sẽ bị tính tiền lương làm thêm sai.

– Kể từ phiên bản R14, khi tính tiền làm thêm, làm đêm theo quý: tính tiền lương giờ theo từng tháng theo đúng HSL của CBNV tại thời điểm tháng đó, nhân với số giờ làm thêm ở từng tháng để tính ra tổng được hưởng theo quý.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ có 2 CBNV được nâng HSL từ 3.66 lên 3.99 và được nâng từ 3.00 lên 3.33 trong tháng 5 và tháng 6.

2. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, lập bảng tính Phụ cấp làm thêm, làm đêm theo quý (VD là quý II).

3. Nhấn chọn CBNV và nhập các thông tin làm thêm, làm đêm của CBNV.

4. Khi lập bảng phụ cấp làm thêm, làm đêm theo quý, phụ cấp tách riêng đúng theo giai đoạn tăng HSL của từng CBNV như sau:

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan