1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán muốn in mẫu số 09 cho khoản truy lĩnh lương

Kế toán muốn in mẫu số 09 cho khoản truy lĩnh lương

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu số 09 cho khoản truy lĩnh lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, đơn vị nhận quyết định nâng vào cuối tháng, và đầu tháng sau, đơn vị trả lương theo hệ số lương mới và thực hiện truy lĩnh lương nhưng tính tiền truy lĩnh lương riêng, không trả cùng lương. Khi rút dự toán, đơn vị cần lập mẫu số 09 cho những cán bộ thực hiện truy lĩnh lương. Hiện tại đơn vị cần phải cập nhật số truy lĩnh vào bảng lương, tạo riêng mẫu số 09 để in. Tuy nhiên, phần thuyết minh thì đang bao gồm cả thay đổi của tiền lương tháng đó nên số tiền chênh lệch bị sai.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm chỉnh sửa mẫu bảng lương 09 khi Truy lĩnh không cập nhật bảng lương thì không lấy lên số liệu phần truy lĩnh, đồng thời bổ sung mẫu bảng lương 09 – Truy lĩnh để lấy số liệu bảng truy lĩnh lên mẫu 09.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng mẫu số 09/NĐ11 (Mẫu truy lĩnh)

Hoặc anh/chị có thể in tại giao diện bảng truy lĩnh lương.

2. Khai báo các tham số báo cáo. Nhập nội dung thuyết minh chi tiết (nếu cần)

3. Tại đây phần mềm cho phép in được mẫu 09 cho riêng phần truy lĩnh.

Cập nhật 26/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan