1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán muốn làm tròn tổng các khoản bảo hiểm của người lao động đóng trên bảng lương

Kế toán muốn làm tròn tổng các khoản bảo hiểm của người lao động đóng trên bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán làm tròn tổng các khoản bảo hiểm của người lao động đóng trên bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, chương trình đang làm trong từng phần bảo hiểm người lao động đóng nên lệch số so với số liệu hạch toán của khách hàng.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm bổ sung Tùy chọn tính các khoản đóng góp của NLĐ. Ngoài ra phần mềm thay đổi quy tắc tính phần NLĐ đóng sẽ thay đổi như trên mô tả nghiệp vụ (ưu tiên tính tổng NLĐ trước, tính các khoản BHYT, BHTN, KPCĐ, rồi tính khoản BHXH = Tổng – các khoản đã tính trước đó)

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện thiết lập Tùy chọn tính lương\tab Tính lương, BH & KPCĐ, phần mềm bổ sung tùy chọn tính các khoản đóng góp của NLĐ. Anh/chị tích chọn Tính tổng các khỏan NLĐ đóng trước khi tính từng khoản chi tiết.

2. Ngoài ra phần mềm thay đổi quy tắc tính phần NLĐ đóng sẽ thay đổi như trên mô tả nghiệp vụ (ưu tiên tính tổng NLĐ trước, tính các khoản BHYT, BHTN, KPCĐ, rồi tính khoản BHXH = Tổng – các khoản đã tính trước đó)

Cập nhật 26/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan