1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán muốn thay đổi cách trình bày nội dung thuyết minh mẫu 09 dễ dàng hơn để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng

Kế toán muốn thay đổi cách trình bày nội dung thuyết minh mẫu 09 dễ dàng hơn để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng

1. Mục đích

Giúp kế toán thay đổi cách trình bày nội dung thuyết minh mẫu 09 dễ dàng hơn để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, khi thay đổi phần thuyết minh mẫu 09, kế toán phải vào phần sửa mẫu bảng lương và tùy chọn lại mẫu thuyết minh theo các mẫu sẵn có của chương trình ở phần sửa chân chữ ký, mỗi tùy chọn có phần view nhanh nhưng hiển thị khá bé nên kế toán khó hình dung.

– Kể từ phiên bản R14, trên tham số in báo cáo mẫu 09 tùy chỉnh, phần mềm bổ sung tham số cho chọn mẫu thuyết minh đang có sẵn của phần mềm (có phần xem trước mẫu thuyết minh giống như trong tính năng tùy chỉnh để NSD chọn đúng mẫu thuyết minh phù hợp với đơn vị mình) và lưu lại mẫu thuyết minh trên tham số theo lần chọn gần nhất.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện tham số in báo cáo mẫu 09 tùy chỉnh, phần mềm bổ sung tham số Hiển thị nội dung thuyết minh theo mẫu cho chọn mẫu thuyết minh đang có sẵn của phần mềm. Đồng thời có thể nhấn Xem mẫu để xem trước mẫu thuyết minh giống như trong tính năng tùy chỉnh bảng lương => dễ dàng chọn đúng mẫu thuyết minh phù hợp với đơn vị mình.

Cập nhật 26/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan