1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn theo dõi được trạng thái đi học, công tác của CBNV và khấu trừ PC ưu đãi theo thời gian đó theo quy định

Kế toán mong muốn theo dõi được trạng thái đi học, công tác của CBNV và khấu trừ PC ưu đãi theo thời gian đó theo quy định

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể theo dõi được trạng thái đi học, công tác của CBNV và khấu trừ PC ưu đãi theo thời gian đó theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R5, phần mềm đã có theo dõi trạng thái “Đang làm việc ở nước ngoài”, tuy nhiên chưa theo dõi trạng thái đi học, đi công tác từ 3 tháng trở lên.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm đáp ứng nghiệp vụ tính lương cho CBNV đang đi công tác nước ngoài hoặc đang học có thời gian tương ứng với quy định, giúp kế toán có thể khấu trừ PC ưu đãi theo thời gian đó theo quy định.

Cụ thế như sau

1. Vào menu Tùy chọn tính lương, chọn tab Thiết lập tính lương.

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung tùy chọn tính lương khi nghỉ đi công tác nước ngoài hoặc đi học có thời gian tương ứng với quy định (như đi công tác nước ngoài từ 30 ngày trở lên, đi học trên 3 tháng)

3. Các trường hợp khi nghỉ đi học:

  • Hưởng nguyên lương, phụ cấp
  • Hưởng nguyên lương, phụ cấp chỉ trừ PC ưu đãi nghề
  • Hướng nguyên lương, phụ cấp và PC ưu đãi nghề theo số ngày làm việc

4. Các trường hợp khi nghỉ đi công tác:

  • Hưởng nguyên lương, phụ cấp
  • Hưởng 40% lương, PC chức vụ, vượt khung

5. Khi thực hiện tính lương, nếu CBNV đang được ghi nhận trạng thái là Đang đi học hoặc Đang đi công tác nước ngoài thì sẽ được tính lương theo tùy chọn đã thiết lập.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan