1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán mong muốn theo dõi được trạng thái là tử tuất của CBNV để thuyết minh chính xác lý do giảm của CBNV

Kế toán mong muốn theo dõi được trạng thái là tử tuất của CBNV để thuyết minh chính xác lý do giảm của CBNV

1. Mục đích

Giúp kế toán theo dõi được trạng thái là tử tuất của CBNV để thuyết minh chính xác lý do giảm của CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, tại đơn vị có cán bộ tử tuất từ tháng 9 vì vậy khi in bảng lương tháng 10 sẽ cắt lương, phụ cấp và cần ghi chú là tử tuất để kho bạc có thể theo dõi được còn từ tháng 11 sẽ không lên CBNV này nữa và không tính là biên chế của đơn vị. Ngoài ra trong hồ sơ CBNV sẽ lưu lại trong trạng thái làm việc là tử tuất để phục vụ cho việc theo dõi lý do giảm biên chế sau này. Hiện phần mềm chưa đáp ứng.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm bổ sung tình trạng làm việc là “Tử tuất” để theo dõi khi có trường hợp xảy ra.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh sách CBNV, tab Tình trạng làm việc, khi khai báo tình trạng làm việc, phần mềm đã bổ sung tình trạng là Tử tuất.

2. Khi khai báo CBNV thuộc tình trạng là tử tuất, khi tính bảng lương tháng sau, trên cột ghi chú trên bảng lương sẽ hiển thị, đồng thời trên mẫu 09 thuyết minh  sẽ thuyết minh giảm cho lý do này.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan