1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết khoản tăng giảm do truy lĩnh và các khoản khác của từng CBNV để đi KBNN

Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết khoản tăng giảm do truy lĩnh và các khoản khác của từng CBNV để đi KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh chi tiết khoản tăng giảm do truy lĩnh và các khoản khác của từng CBNV để đi KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17,  các đơn vị trong huyện Duy Tiên – Hà Nam yêu cầu thuyết minh số tiền tăng, giảm của từng CBNV so với tháng trước và nguyên nhân tăng, giảm. Hiện phần mềm đã có mẫu thuyết minh tương đồng mẫu của KBNN yêu cầu nhưng chưa tách riêng phần truy lĩnh.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh mới theo đặc thù Duy Tiên – HN.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, chọn sửa mẫu 09 và nhấn Sửa mẫu.

2. Tại tab Sửa chân chữ ký, phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước\Tùy chọn mẫu thuyết minh, phần mềm đã bổ sung Mẫu 12. Hiển thị thay đổi quyết định lương, phụ cấp (đặc thù Duy Tiên – Hà Nam), nhấn Chọn mẫu.

3. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể chọn mẫu thuyết minh này tại form khai báo tham số khi chọn in mẫu 09.

4. Phần thuyết minh khi in sẽ được hiển thị như sau

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan