1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán mong muốn tính dự toán lương cho lao động hợp đồng không thuộc biên chế của đơn vị

Kế toán mong muốn tính dự toán lương cho lao động hợp đồng không thuộc biên chế của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán lương cho lao động hợp đồng không thuộc biên chế của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phần mềm chưa tính được dự toán nâng lương cho đối tượng lao động hợp đồng theo NĐ 161 nâng lương theo hệ số 0.18.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung tùy chọn tính dự toán lương cho đối tượng Lao động hợp đồng và HĐ nghị định 68, cho phép thiết lập thời gian được nâng lương và mức lương được nâng.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 05/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan