1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn tính được dự toán nâng lương của các CBNV được nâng trước hạn

Kế toán mong muốn tính được dự toán nâng lương của các CBNV được nâng trước hạn

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được dự toán nâng lương của các CBNV được nâng trước hạn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm mới chỉ đáp ứng nâng lương đúng hạn, chưa đáp ứng cho nâng lương trước hạn.

– Kể từ phiên bản R5, khi chọn bổ sung CBNV vào bảng dự toán nâng lương, phần mềm bổ sung ô tùy chọn cho hiển thị cả CBNV có thể được nâng lương trước hạn để kế toán chọn vào nhóm dự toán nâng lương.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Dự toán lương, chọn xem 1 bản dự toán lương.

2. Tại đây, xem Dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp.

3. Nhấn Chọn. Chọn loại nâng lương là Nâng hệ số lương.

  • Phần mềm đã bổ sung ô tùy chọn Hiển thị các CBNV có thể được nâng bậc lương trước thời hạn.
  • Khi anh/chị tích chọn ô này, phần mềm sẽ tự động lấy lên cả các CBNV được nâng trước hạn để kế toán chọn vào nhóm dự toán nâng lương.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan