1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn tính được dự toán theo quý

Kế toán mong muốn tính được dự toán theo quý

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được dự toán theo quý.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chỉ cho tính dự toán theo năm.

– Kể từ phiên bản R3, khi lập dự toán lương, phần mềm cho phép lập dự toán theo đợt là các quý trong năm.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Dự toán lương, anh/chị có thể tùy chọn lập dự toán lương theo quý. Khi đó phần mềm mặc định tháng căn cứ tính dự toán lương là tháng trước liền kế quý:

Ví dụ: Khi chọn tính dự toán lương quý IV, phần mềm mặc định tháng căn cứ tính là tháng 9.

2. Tương tự:

  • Khi chọn đợt là quý I, mặc định tháng căn cứ tính là tháng 12
  • Khi chọn đợt là quý II, mặc định tháng căn cứ tính là tháng 3
  • Khi chọn đợt là quý III, mặc định tháng căn cứ tính là tháng 6
  • Khi chọn đợt là quý IV, mặc định tháng căn cứ tính là tháng 8
Cập nhật 15/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan