1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán mong muốn tính nhanh phí chuyển khoản khi đi lương mẫu 09 qua KBNN

Kế toán mong muốn tính nhanh phí chuyển khoản khi đi lương mẫu 09 qua KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán tính nhanh phí chuyển khoản khi đi lương mẫu 09 qua KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, các đơn vị sử dụng phần mềm Salagov, hàng tháng kế toán tính lương và thanh toán cho CBNV bằng mẫu 09 qua KBNN theo hình thức chuyển khoản. Đơn vị có thể lập 1 bảng lương và thanh toán bằng 1 mẫu 09, phí chuyển khoản trên mẫu 09 = Phí chuyển khoản trên bảng lương. Hoặc đơn vị lập nhiều bảng lương và thanh toán thành 1 mẫu 09, phí chuyển khoản trên mẫu 09 = Tổng phí chuyển khoản trên tất cả các bảng lương. Để tính được số lượng người chuyển khoản, kế toán phải lập bảng lương để xác định số lượng, sau đó xóa bảng lương đi để nhập lại tham số phí chuyển khoản khi tính lương. Với đơn vị lập nhiều bảng lương, kế toán phải lặp lại thao tác này nhiều lần. Việc làm này rất mất thời gian và khó khăn cho những đơn vị lập nhiều bảng lương và số lượng CBNV của đơn vị lớn.

– Kể từ phiên bản R24, khi lập bảng tính lương, phần mềm hiển thị thêm tham số tính số lượng người trên bảng lương, cho phép nhập mức phí chuyển khoản/1 người và tính ra tổng số phí chuyển khoản.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Tiền lương, vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp. Nhấn Thêm mới để thêm bảng tỉnh lương.

2. Tại giao diện khai báo tham số, khi anh/chị tích vào ô Tính kèm phí chuyển khoản NH, phần mềm sẽ tự động lấy thông tin của Tổng số CBNV, anh/chị chỉ cần ghi nhận Mức chuyển khoản NH/CBNV.

3. Khi đó tai giao hiện bảng lương, phần mềm sẽ hiển thị Tổng phí chuyển khoản = Mức phí chuyển khoản * Số lượng người chuyển khoản.

Cập nhật 07/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan