1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn trên bảng đăng ký quỹ lương dự toán hiển thị được đầy đủ các cán bộ đã khai báo

Kế toán mong muốn trên bảng đăng ký quỹ lương dự toán hiển thị được đầy đủ các cán bộ đã khai báo

1. Mục đích

Giúp hiển thị được đầy đủ các cán bộ đã khai báo trên bảng đăng ký quỹ lương dự toán.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, Bảng đăng ký quỹ lương dự toán không hiển thị các CBNV là công chức, viên chức, HĐ68.

– Kể từ phiên bản R5, trên bảng đăng ký quỹ lương dự toán sẽ hiển thị đầy đủ các cán bộ đã khai báo.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo, chọn xem Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương.

2. Chọn xem Bảng đăng ký quỹ lương dự toán. Khai báo các thông tin tham số.

(hoặc có thể vào menu Dự toán lương, nhấn In dự toán lương)

3. Trên bảng đăng ký quỹ lương dự toán, phần mềm đã cho hiển thị đầy đủ tất cả các cán bộ đã khai báo.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan