1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán mong muốn tùy chỉnh nhanh số lương, phụ cấp lên các cột tương ứng của Mẫu số 09 để đơn vị dễ chỉnh sửa hơn

Kế toán mong muốn tùy chỉnh nhanh số lương, phụ cấp lên các cột tương ứng của Mẫu số 09 để đơn vị dễ chỉnh sửa hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh nhanh số lương, phụ cấp lên các cột tương ứng của Mẫu số 09 để đơn vị dễ chỉnh sửa hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, phần mềm có sẵn các tùy chọn lựa chọn hiển thị tiền lương & phụ cấp cho các nhóm đối tượng huởng lương khi in mẫu 09 mặc định của chương trình nhưng các mẫu tùy chỉnh thì chưa có tính năng này.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương để phân cấp tính năng đơn giản cho khách hàng sử dụng hoặc tính năng nâng cao cho MISA sử dụng.

Cụ thể như sau

1. Khi in mẫu 09, tại form tham số, phần mềm bổ sung tùy chọn Tùy chọn hiển thị cột dữ liệu (5 & 6) theo từng nhóm hưởng lương. Khi tick chọn tùy chọn này, anh/chị có thể dễ dàng lựa chọn nhanh cột 5/6 theo từng nhóm dữ liệu.

2. Ngoài ra khi sửa mẫu bảng lương, tại phần thiết lập công thức, phần mềm cũng đã cải tiến form thiết lập công thức để NSD có thể dễ dàng thiết lập công thức hơn so với hiện tại

Cập nhật 11/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan