1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN

Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, phần mềm đã cho phép kế toán xuất file ra file excel nhưng chưa toàn vẹn nội dung phần tiêu đề và chân chữ ký.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm cải tiến tính năng xuất khẩu excel để toàn vẹn về dữ liệu và số tiền hiển thị theo định dạng số.

Cụ thể như sau

1. Khi in bảng lương mẫu 09, tại phần Cất, phần mềm đã bổ sung tính năng Tệp MS Excel (không lặp tiêu đề).

2. Tại đây phần mềm sẽ xuất khẩu bảng lương ra file excel hiển thị bảng dữ liệu liền mạch không tách trang, không hiển thị tiêu đề cột hay đánh số trang (giống như bảng lương mà đơn vị đang làm ngoài excel) để tiện công tác kiểm tra đối chiếu số liệu. Đồng thời khi xuất ra các định dạng tiêu đề, chân chữ ký được đẹp như soạn trên excel.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan