1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn ẩn dòng tiêu đề nhóm hưởng lương khi in bảng lương chỉ có 1 nhóm

Kế toán muốn ẩn dòng tiêu đề nhóm hưởng lương khi in bảng lương chỉ có 1 nhóm

1. Mục đích

Giúp kế toán ẩn dòng tiêu đề nhóm hưởng lương khi in bảng lương chỉ có 1 nhóm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, phần mềm chưa có tùy chọn ẩn hiện nhóm hưởng lương khi in bảng lương.

– Kể từ phiên bản R20, với mẫu bảng lương chỉ chọn 1 nhóm trong 1 mẫu nhóm hưởng lương thì không hiển thị lên dòng nhóm hưởng lương trên báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại mẫu nhóm hưởng lương này chỉ có 1 nhóm hưởng lương.

2. Tại phần sửa mẫu bảng lương, chọn in báo cáo theo mẫu nhóm hưởng lương này.

3. In báo cáo theo mẫu nhóm đã chọn.

4. Tại báo cáo đã in, với mẫu bảng lương chỉ chọn một nhóm trong một mẫu nhóm hưởng lương thì sẽ không hiển thị lên dòng nhóm hưởng lương trên báo cáo.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan