1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn biết cơ quan nhận báo cáo khi gửi bảng lương/bảng dự toán để dễ phát hiện khi gửi nhầm

Kế toán muốn biết cơ quan nhận báo cáo khi gửi bảng lương/bảng dự toán để dễ phát hiện khi gửi nhầm

1. Mục đích

Giúp kế toán biết cơ quan nhận báo cáo khi gửi bảng lương/bảng dự toán để dễ phát hiện khi gửi nhầm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, đơn vị lập bảng lương hàng tháng và lập dự toán lương hàng năm trên phần mềm Salagov. Tùy theo nhu cầu quản lý, đơn vị sẽ gửi bảng lương/bảng dự toán lương cho cơ quản chủ quản hoặc cơ quan tài chính. Khi gửi bảng lương/bảng dự toán lương, phần mềm đang hiển thị lên cả cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính để đơn vị lựa chọn gửi báo cáo. Tuy nhiên, có một số đơn vị, trong quá trình gửi báo cáo, do chủ quan đã chọn sai đơn vị gửi mà không biết. Vì vậy, kế toán đơn vị mong muốn, sau khi gửi báo cáo, trên màn hình danh sách bảng lương, bảng dự toán lương thể hiện cơ quan đã nhận báo cáo để kế toán có cơ sở kiểm tra và điều chỉnh lại nếu gửi sai cơ quan nhận. Hiện phần mềm chưa hiển thị cơ quan nhận báo cáo sau khi đơn vị con gửi.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung cột Đơn vị nhận báo cáo sau cột Trạng thái ở màn hình Tính lương/DTL/CCTL, đồng thời tại màn hình tổng hợp

Cụ thể như sau

1. Phần mềm bổ sung cột Đơn vị nhận báo cáo sau cột Trạng thái tại các màn hình:

  • Danh sách bảng lương

  • Danh sách bảng dự toán lương

  • Danh sách bảng CCTL

2. Đồng thời, tại màn hình tổng hợp, khi đơn vị gửi bảng tổng hợp cho đơn vị cấp trên, tại màn hình bổ sung thêm thông tin Đơn vị nhận báo cáo. Tương tự với màn hình tổng hợp dự toán lương, CCTL

.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan