1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn bổ sung ghi chú về sự thay đổi lương, phụ cấp của CBNV trong tháng trên bảng in lương nộp cho kho bạc

Kế toán muốn bổ sung ghi chú về sự thay đổi lương, phụ cấp của CBNV trong tháng trên bảng in lương nộp cho kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán bổ sung ghi chú về sự thay đổi lương, phụ cấp của CBNV trong tháng trên bảng in lương nộp cho kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chưa có ghi chú cụ thể.

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm hiển thị phần thuyết minh mẫu 09 – tùy chọn hiển thị ghi chú chung về tổng số thay đổi so với tháng trước sang các mẫu báo cáo lương khác.

Cụ thể như sau:

1. Tại phần tùy chỉnh bảng lương, chọn Chân chữ ký. Tại đây anh/chị có thể tùy chọn hiển thị phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước:

  • Hiển thị ghi chú chung về tổng số thay đổi so với tháng trước
  • Hiển thị bảng số liệu theo tháng

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan