1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn bổ sung mẫu biến động tăng giảm lương

Kế toán muốn bổ sung mẫu biến động tăng giảm lương

1. Mục đích

Giúp kế toán bổ sung mẫu biến động tăng giảm lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo biến động tăng giảm lương đáp ứng yêu cầu của đơn vị để nộp KBNN.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo lương, chọn xem Bảng tăng giảm tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương.

ảnh

2. Phần mềm đã bổ sung Bảng tăng giảm tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương theo yêu cầu của đơn vị.

ảnh

Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan