1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn căn chỉnh “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” vừa khổ A4 để in báo cáo

Kế toán muốn căn chỉnh “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” vừa khổ A4 để in báo cáo

1. Mục đích

Giúp kế toán căn chỉnh “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” vừa khổ A4 để in báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, phần mềm không tự căn chỉnh độ rộng các cột để in vừa khổ giấy A4, do đó nếu đơn vị nào có các khoản lương, phụ cấp mà in lên báo cáo có từ 17 cột trở lên thì bị tràn xuống trang sau –> Báo cáo in ra không cân đối. Nếu đơn vị nào có các khoản lương, phụ cấp mà in lên báo cáo có ít hơn 16 cột –> Báo cáo in ra phần bảng số liệu nhỏ hơn khổ A4 nên cũng mất cân đối.

– Kể từ phiên bản R17, khi in báo cáo động cột, sẽ tự động căn chỉnh độ rộng để các cột vừa khổ giấy chứ không tách trang.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, chọn in Báo cáo dự toán lương, phụ cấp.

2. Tại đây phần mềm đã tự động căn chỉnh để báo cáo in ra luôn vừa trong trang A4:

  • Trường hơp số cột ít hơn số cột tối đa (18 cột) thì cỡ chữ sẽ được tự động điều chỉnh to nhỏ tương ứng với số cột
  • Đối với cột Số tiền sẽ hiển thị được ít nhất 9 chữ số, cột Hệ số hiển thị ít nhất 6 chữ số, cột Họ tên hiển thị được ít nhất 15 ký tự (kể cả dấu cách)
  • Trường hợp có quá nhiều cột sẽ được hiển thị dưới khổ A3.

Cập nhật 07/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan