1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn chọn đúng vị trí trang in để ký số dễ dàng hơn

Kế toán muốn chọn đúng vị trí trang in để ký số dễ dàng hơn

1. Mục đích

Cho phép kế toán chọn đúng vị trí trang in để ký số dễ dàng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị đang sử dụng phần mềm SalaGov để tính lương, phụ cấp. Sau khi tính lương, kế toán thực hiện ký số trực tiếp lên các báo cáo ngay trên phần mềm.
Tuy nhiên, các báo cáo của đơn vị phần lớn là các mẫu báo cáo tùy chỉnh theo đặc thù của từng đơn vị, nên có 1 số báo cáo khi in bị trắng trang cuối cùng do không có số liệu. Vì vậy, kế toán không thực hiện ký số được lên các mẫu báo cáo. Muốn ký số được, kế toán phải vào sửa lại mẫu bằng cách tăng/giảm độ rộng dòng. HIện tại phần mềm đang mặc định vị trí ký số ở trang cuối cùng.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm cho phép kế toán chọn đúng vị trí trang in để ký số dễ dàng hơn.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện in bảng lương, nhấn Ký số.

2. Tại giao diện ký số, phần mềm cho phép chọn đúng vị trí trang in để ký số dễ dàng hơn.

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan